Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Jsme připraveni také na Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”.

Na webu e-culinaria.cz probíhá sběr osobních údajů jak přímo od subjektu (vyplníte formulář), tak automaticky. Dozvíte se o právních důvodech zpracování, účelu zpracování i o možnostech, jakými dosáhnete na svá práva.
Není-li to výslovně uvedeno, nasbírané osobní údaje nejsou nepředávány dalším příjemcům ani správcům.

Technické informace o zpracování a zabezepečení osobních údajů, a také přehled oblastí správy a zpracování osobních údajů na webu e-culinaria.cz, přesahující rámec tohoto webu.

Osobní údaje získané od subjektu

Kontaktní formulář
Osobní údaje: e-mailová adresa, jméno, společnost, telefon, zpráva
Získání osobního údaje: od subjektu
Zákonnost: souhlas subjektu
Účel: kontaktní informace, využitelné pro marketing, uživatelskou podporu, vzdělávání a personalistiku nebo vznik smluvního vztahu
Informace o zpracování: osobní údaje jsou zpracovávány jako kontaktní informace. Pro konkrétní informace o zpracování a žádost o uplatnění dalších práv kontaktujte pověřenou osobu, viz níže na této stránce.

Otevřít kontaktní formulář

Osobní údaje získané automaticky

Webový server https://www.e-culinaria.cz automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány třemi hlavními metodami: vlastní logy www serveru, analytika PIWIK. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na webovou stránku přistupováno. Web e-culinaria.cz používá takto získané informace k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci svých činností.

Ukládání dat na počítač uživatele

V některých případech webová stránka ukládá data na počítač uživatele, a při opětovné návštěvě tato data může číst a měnit. Jedná se o tzv. cookies. Cookies mohou být základní (systémová) nutná pro provoz webu, ale také cookie třetích stran.

Více o problematice cookies (jaká data se ukládají a proč, jak to umožnit, jak tomu zabránit) se dozvíte na této stránce: Informace o cookies

Využití Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společnostı́ Google, Inc. (dále jen „Google“).
Služba Google Analytics používá souborů cookies (odkaz na prohlášení o používání cookies). Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zprávo její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Kvůli ochraně Vašeho soukromí jsme upravili službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala Vaši IP adresu.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

– přehledy zobrazenı́ v reklamní síti Google,
– remarketing (zobrazování reklam v obsahové sítina základě zhlédnutých produktů),
– rozšířené demografické přehledy (reportovánı́ anonymních demografických dat).
– Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.